2008 kom intiativet till Tjejer Emellan, från unga tjejer som ville ha en riktad verksamhet för just tonårstjejer. Tjejerna uttryckte stitt missnöje på olika arenor som hos skolsköterskan, fritidsgården och i olika föreningar.
De sa " Varför får vi aldrig något, varför finns det inget för oss? För killarna finns det massor av aktiviteter, vi vill också göra sådant vi är intresserade av".
Tjejer Emellan vill också skapa förutsättningar för kvinnor, med olika etniska bakgrunder, att vara delaktiga i tjejernas fritid.
Vår utgångspunkt är att arbeta för och med tjejer, för tjejer på tjejers villkor.

Vi har tre åldersinriktningar: 10-12 år, 13-16 år och gymnasiet.


 

Höstterminen 2018 med nya utmaningar! Tjejer Emellans verksamhet kommer att byggas på med fler öppna mötesplatser. Vårt mål är att det ska finnas bra aktiviteter -för tjejer av tjejer med de stora livsfrågorna i fokus!
Några av dagens verksamheter: Panncentralen, Braåsfritidsgård, Fagarbäcksfritidsgård, Lammhultsfritidsgård och Teleborgscentrums fritidsgård.
Vi har också tjejgrupper på Centrumskolan åk 6.

 

Värderingsövningar på Knutsgård. I samarbete med Växjö kommuns ledarskapsutbildning har vi haft 25 ungdomar som testat på olika värderings - och samarbetsövningar.
 

Hösten 2016 åkte vi på  planeringsresan med Kärngrupperna  till Malmö. Vi var 26 st från fyra olika fritidsgårdar i Växjö, som under två dagar skulle diskutera och planera bla förhållningssätt, aktiviteter och testa våra egna gränser på Utmaningarnas hus.

loading...

Sportlov 2016, och vi har haft vår efterlängtade planeringsdag. För kärngrupperna, verksamhetsledarna och ungdomsarbetarna.

Mätta och fulla av energi, började vi med eftermiddagens första gruppövning, skrytrunda:

– Vad är vi bäst på? man är alltid välkommen, planering, fixa fika, gemenskap, göra oss hörda och sedda, arbeta med demokrati och delaktighet, skratta, ha roligt, samarbete, låta nya vara med, aktiviteter för tjejer på deras villkor, vara bra förebilder, nätverkande, sammanhållning  – systerskap – familjekänsla

– Vad är vi stolta över? att man får vara delaktig, respekten, lyssna på varandra, fjällresan till Östersund, politiska ungdomsdebatten inför valet 2014, ledarskapsutbildningen, spridningen av metoden till gårdarna, kärngrupperna, feriejobben, planeringsdagar, positiva förändringar, engagemanget från alla, demokrati arbete i verkligheten, resan till Malmö.

Dagens workshop handlade om fördomar, den hölls av Iman Hussein. Hon är en av våra eldsjälar och nyckelpersoner i Tjejer Emellan. Hon pratade om vad är fördomar och varför har vi fördomar.


 

Tjejer Emellan fredag 21 mars 2010
Kom och snacka, fika, spela spel, dansa, pyssla eller bara va!
Från 13 år och uppåt.