• Tjejer Emellan

Under sommarlovets 8 veckor har vi haft verksamhet måndag - fredag. Det har varit en härlig blandning av aktiviteter. Aktiviteterna bestämdes tillsammans med ledare och besökare.

Erbjuder en positiv och uppskattad verksamhet för att öka unga tjejers delaktighet, jämställdhet och intergration. Målgruppen är tjejer i åldern 13 -20 år.

Vi utgår från den demokratiska tanke, där alla får vara med och bestämma, där alla kan få känna sig delaktiga, och ha en röst.
Vi arbetar med att stärka tjejerna utifrån en metod där tjejerna får "ett eget rum" - för samtal, diskussion, stöd, peppning och utveckling. Det finns en tid i livet då detta kan behövas för att stärka självkänslan och bygga nätverk av nya kontakter.
Vad gör vi?
Öppenverksamhet,grupper,feriejobb, utflykter, resor, vardagschatten, föreläsningar och lovverksamhet.

Tjejer Emellan samverkar med Noaks Ark - Röda Korset, Föreningen RISK, Araby Park Arena, Kvinnor Emellan, Svenska kyrkan, Fritidsgårdarna, skolhälsovården,fältsekreterare, polisens ungdomsgrupp och Växjö kommun

- Nu är vi medlemmar i Flickaplattformen. Tillsammans blir vi starkare. 
Genom att vara medlem får vi ta del av : nya kontakter, samarbeten, kompetensutveckling, flickarelaterade semenarie...

Tjejer Emellan och Lotta Roswall fick den 4 juni stipendium från Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige. För arbetet och engagemanget för att hjälpa unga tjejer att stärka självkänslan och bygga nätverk av nya kontakter.