Panncentralen är en mötesplats där olika aktörer i samhället ska kunna verka och bidra till ett så brett verksamhetsinnehåll som möjligt. Vår personalgrupp består av både anställda och ideella från olika huvudmän som tillsammans arbetar för en verksamhet med hög kvalité och generösa öppettider, alla aktörer bidrar på olika sätt till att de uppnå de gemensamma målen.

Panncentralens verksamhet bygger på samverkan vilket vi definierar som

 "Gemensamt handlande i ett visst syfte".