Styrelse

Ordförande

Namn - Tobias Göransson
E-post: tobias.goransson@victoriapark.se

Ledamöter

  • Växjöbostäder AB:
Ordinarie ledamöter: Ulrika von Schantz
Ersättare: Martin Eneborg
 
  • Victoria Park AB:
Ordinarie ledamöter: Tobias Göransson
Ersättare: Peter Lindberg
 
  • Hyresgästföreningen Sydost:
Ordinarie ledamot: Susanne Filipsson.
Ersättare: Ramona Hedberg
  • Växjö Kommun:
Ordinarie ledamot: Peter Estling.
Ersättare: Marie Richardsson
Adjungerad: Louise Nygren
 
  • Svenska Kyrkan Växjö:
Ordinarie ledamot: Sara Marklund.
Ersättare: Gunvor Broberg