Styrelse

Ordförande

Namn - Per Ekelund
E-post: per.ekelund@victoriapark.se

Ledamöter

  • Växjöbostäder AB:
Ordinarie ledamöter: Eva Fransson och Henrik Täck.
 
  • Victoria Park AB:
Ordinarie ledamöter: Per Ekelund
Ersättare:
 
  • Hyresgästföreningen Sydost:
Ordinarie ledamot: Susanne Filipsson.
Ersättare:Bo Karlsson
  • Växjö Kommun:
Ordinarie ledamot: Peter Estling.
Ersättare: Marie Richardsson och Louise Nygren
  • Svenska Kyrkan Växjö:
Ordinarie ledamot: Sara Marklund.
Ersättare: Gunvor Broberg