Historik

Ideella föreningen Dalbo - Panncentralen

Växjöbostäders hälso- och integrationssatsning på mötesplatsen Panncentralen är ett av resultaten av projektet Dalbolyftet. Verksamheten på Panncentralen drivs idag av Ideella föreningen Dalbo i samverkan med Victoria Park AB,Diakonicentrum, Svenska kyrkan, Hyresgästföreningen, Equmeniakyrkan, Växjö kommun och lokalt föreningsliv.Panncentralen är politisk och religiös obunden.

Verksamheten är helt alkohol- och drogfri. Panncentralen har idag funktionen av en friskhetsskapande och mångkulturell mötesplats för både enskilda, organisationer och lokalt föreningsliv.

Panncentralen invigdes den 30 augusti 2003. Syftet var att skapa en plattform för verksamheter som bidrar till en positiv utveckling både för boendemiljön och boende. Dalbo är ett expansivt bostadsområde i en förändringsfas där fastighetsägaren, Victoria Park AB, strävar till att tillvaratade boendes resurser och gemensamt med dessa bygga upp ett attraktivt bostadsområde som ska ses som en förebild i Växjö stad.

Caféverksamheten på Panncentralen bedrivs framförallt eftermiddags-, kvälls och helgtid och ger hyresgäster i alla åldrar både möjlighet till samvaro, rekreation och engagemang.
I caféet finns fri tillgång till fem datorer med internetuppkoppling, storbilds tv och konferensrum. I vår källare finns ett biljardbord  som du kan nyttja helt gratis. Den öppna verksamheten kompletteras med olika programpunkter som t.ex. friskvård, resor, samtalsgrupper och samhällsinformation